Inny: Dyplom ukończenia przez Marię Bochdan kursu języka francuskiego w Alliance Francaise, 1923 r.


Dodaj do schowka
Udostępnij
Drukuj
Copyrights

INFORMACJE:

Miejsca: Paryż (miejsce powstania), Francja (miejsce powstania)
Identyfikator: MEG/D/114/7
Czas powstania: 1923
Technika wykonania: maszynopis
Materiał: papier

Opis:

Kartka zorientowana poziomo z ozdobną, ornamentową ramką. U góry duży napis Alliance Francaise, Ecole Pratique de Langue Francaise. Diplome Superieur d'Etudes Francaises Modernes. Niżej tekst po francusku stwierdzający, że Marie Bochdan ukończyła pierwszy semestr kursu w roku 1922/1923. Paryż, 28.2.1923. Na dole po lewej podpis dyrektora szkoły. Po prawej podpisy zarządu szkoły: przewodniczącego i sekretarza. Pomiędzy podpisami pieczątka szkoły.

Pozostałe zdjęcia obiektu:


MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI

© Muzeum Emigracji w Gdyni
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU
WIELOLETNIEGO KULTURA+
MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI

ul. Polska 1
81-339 Gdynia
Tel.: +48 58 623 31 79
biuro@muzeumemigracji.pl