Urzędowy: Potwierdzona kopia nadania praw obywatelskich Francji Ignacemu Rakowskiemu.


Dodaj do schowka
Udostępnij
Drukuj
Copyrights

INFORMACJE:

Miejsca: Francja (miejsce powstania)
Identyfikator: MEG/D/251/8
Czas powstania: 1830 - 1899
Technika wykonania: rękopis
Materiał: papier

Opis:

Biała kartka w linie, zapisana czarnym atramentem. Zorientowana pionowo. W lewym górnym rogu Ministerstwo Sprawiedliwości, biuro spraw publicznych. Tekst zapisany po prawej stronie kartki, po francusku. Ignacy Piotr Dominik Rakowski urodzony 31.7.1804, inżynier mostów, otrzymuje prawa obywatelskie Francji na tak długo, jak będzie tu mieszkał. Na końcu poświadczenie zgodności z oryginałem, pieczątka i podpis.

Pozostałe zdjęcia obiektu:


MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI

© Muzeum Emigracji w Gdyni
DOFINANSOWANO ZE ŚRODKÓW PROGRAMU
WIELOLETNIEGO KULTURA+
MUZEUM EMIGRACJI W GDYNI

ul. Polska 1
81-339 Gdynia
Tel.: +48 58 623 31 79
biuro@muzeumemigracji.pl